โพสวันที่ : 23 ต.ค. 2560 ( ผู้เข้าชม : 233 ครั้ง )
ประมวลภาพ : เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี 2560
สถานที่ : ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(วิทยาเขตสตูล)