โพสวันที่ : 1 พ.ย. 2561 ( ผู้เข้าชม : 595 ครั้ง )
ประมวลภาพ : โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ (ประกวดร้องเพลง)

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาให้กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง อีกทั้งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

สถานที่ : หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพละงู