โพสวันที่ : 8 พ.ย. 2561 ( ผู้เข้าชม : 622 ครั้ง )
ประมวลภาพ : โครงการอบรมความเป็นไทยและพัฒนาบุคลิกภาพ (ประกวดมารยาทไทย)

เพื่อพัฒนาทัศนคติและสร้างค่านิยมของความเป็นไทย ของนักเรียน นักศึกษา

สถานที่ : หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพละงู