รายชื่อบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเลิศลักษณ์ สมภู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัย(15080)
วุฒิการศึกษา : กศม.การบริหารการศึกษา
แผนกวิชา :
หน้าที่พิเศษ :
โทรศัพท์ : 074-750906
E-mail : [email protected]
 
ชื่อ-นามสกุล : นายเจตน์ เกตุมุหย๊ะ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (13878)
วุฒิการศึกษา : ป.การบริหารการศึกษา
แผนกวิชา :
หน้าที่พิเศษ :
โทรศัพท์ : 074-750906
E-mail :
 
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ เด็นเก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2 (1892)
วุฒิการศึกษา : วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
แผนกวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 074-750906
E-mail : [email protected]
 
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษณุ ชูสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2 (19402)
วุฒิการศึกษา : วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเครื่องกล
แผนกวิชา : ช่างยนต์
หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 074-750906
E-mail : [email protected]
 
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณี แวอุมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1 (19404)
วุฒิการศึกษา : ค.บ.วิทยาศาตร์ทั่วไป
แผนกวิชา : สามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานทะเบียน
โทรศัพท์ : 074-750906
E-mail : [email protected]
 
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรสสุคนธ์ หนังสือ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย (19679)
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.การบัญชี
แผนกวิชา : การบัญชี
หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานการเงิน
โทรศัพท์ : 074-750906
E-mail : [email protected]
 
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรพล ทองบุญ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย (2252)
วุฒิการศึกษา : ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
แผนกวิชา : ช่างเชื่อม
หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าแผนกช่างเชื่อม
โทรศัพท์ : 074-750906
E-mail : [email protected]
 
ชื่อ-นามสกุล : นายสิริพงศ์ สุขเกษม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย (7254)
วุฒิการศึกษา : คอ.บ.เครื่องกล
แผนกวิชา : ช่างยนต์
หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานพัสดุ
โทรศัพท์ : 074-750906
E-mail : [email protected]
 
ชื่อ-นามสกุล : นายจตุพร จันทร์เทพ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย (14749)
วุฒิการศึกษา : ค.อ.บ.เครื่องกล
แผนกวิชา : ช่างยนต์
หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานวิจัย
โทรศัพท์ : 074-750906
E-mail : [email protected]
 
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิตญา วีระบรรณ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (ครู) (2244)
วุฒิการศึกษา : ค.บ.ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชา : สามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 074-750906
E-mail : [email protected]
 


พบ 67 รายการ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>