ยินดีตอนรับสู่หน้า ช่างเชื่อม

รายชื่อบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล : นายธีรพล ทองบุญ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย (2252)
วุฒิการศึกษา : ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
แผนกวิชา : ช่างเชื่อม
หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าแผนกช่างเชื่อม
โทรศัพท์ : 074-750906
E-mail : [email protected]
 
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพ็ญนภา หมีนสัน
ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน
วุฒิการศึกษา : ค.อบ.วิศวกรรมอุตสาหการ
แผนกวิชา : ช่างเชื่อม
หน้าที่พิเศษ : เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 074-750906
E-mail : [email protected]
 

พบ 2 รายการ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>