ยินดีตอนรับสู่หน้า ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

รายชื่อบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล : นายบัญฑิต หลังเศษ
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
วุฒิการศึกษา :
แผนกวิชา : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หน้าที่พิเศษ : เจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์ทุ่งหว้า
โทรศัพท์ : 074-750906
E-mail : [email protected]
 
ชื่อ-นามสกุล : นายปริญญา ตีกาสม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
วุฒิการศึกษา :
แผนกวิชา : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หน้าที่พิเศษ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ศูนย์ท
โทรศัพท์ : 074-750906
E-mail : [email protected]
 

พบ 2 รายการ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>