ยินดีตอนรับสู่หน้า ช่างยนต์

รายชื่อบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษณุ ชูสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2 (19402)
วุฒิการศึกษา : วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเครื่องกล
แผนกวิชา : ช่างยนต์
หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 074-750906
E-mail : [email protected]
 
ชื่อ-นามสกุล : นายสิริพงศ์ สุขเกษม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย (7254)
วุฒิการศึกษา : คอ.บ.เครื่องกล
แผนกวิชา : ช่างยนต์
หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานพัสดุ
โทรศัพท์ : 074-750906
E-mail : [email protected]
 
ชื่อ-นามสกุล : นายจตุพร จันทร์เทพ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย (14749)
วุฒิการศึกษา : ค.อ.บ.เครื่องกล
แผนกวิชา : ช่างยนต์
หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานวิจัย
โทรศัพท์ : 074-750906
E-mail : [email protected]
 
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญศักดิ์ แซ่ตัน
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (ครู) (328)
วุฒิการศึกษา : อศ.บ.เครื่องต้นกำลัง
แผนกวิชา : ช่างยนต์
หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 074-750906
E-mail : [email protected]
 
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภกิจ เหมือนพะวงศ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (ครู) 44 (ครม.54)
วุฒิการศึกษา : วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรม
แผนกวิชา : ช่างยนต์
หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานปกครอง
โทรศัพท์ : 074-750906
E-mail : [email protected]
 
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกวัติ ทุมมาลี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (ครู) 42 (ครม.54)
วุฒิการศึกษา : ปทส.เทคนิคช่างยนต์
แผนกวิชา : ช่างยนต์
หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานทวิภาคี
โทรศัพท์ : 074-750906
E-mail : [email protected]
 

พบ 6 รายการ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>